Osale võistlustel - Informiin

Kutsume teid osalema 9. veebruaril 2018 haridusmessi Intellektika raames toimuval noorte infootsijate mõõduvõtmisel Informiin Eesti Vabariik 100.

Mis on Informiin?

Informiin on võistlus, kus hinnatakse osalejate oskust orienteeruda internetis ja kasutades erinevaid otsimootoreid, teemakatalooge ning andmebaase leida vastused etteantud küsimustele.

Informiin Eesti Vabariik 100 on sündinud koostöös TEA Kirjastusega ja on pühendatud juubeliaastale. Sealt tulenevalt on kõik küsimused seotud põnevate faktide, isikute ja sündmustega, mis on läbi saja aasta kaasa aidanud tänase Eesti kujunemisele.

Kuigi peamine töövahend võistlusel on osaleja enda nutitelefon või tahvelarvuti, siis võimaluse korral soovitame ettevalmistuse raames tutvuda eelnevalt ka TEA Kirjastuse poolt välja antud mahuka koguteosega „Eesti Vabariik 100“, mis on suures osas aluseks võistlusküsimuste koostamisel.

Miks me seda teeme?

Me elame täna infoühiskonnas ja kuigi noored on paljuski tehnikamaailmas sobilikud oma õpetajate õpetajaks, siis elu on näidanud, et need säravad IT tähed kipuvad tihtipeale jääma hätta elementaarse infootsinguga – kuidas täpselt kaardistada oma infovajadust? Kuidas sellest tulenevalt püstitada otsingut? Leitud info hindamine (sh ka funktsionaalne lugemine) ja vastuse vormistamine. Oma võistlusega anname võimaluse kõike seda õppida ja harjutada, sest infootsing muutub järjest olulisemaks ja seda oskust on vaja kõigis eluvaldkondades.

Kuidas siduda Informiini koolieluga?

Informiin oma olemuselt toetab õppekava ja seda saab kasutada lõiminguks õppetööga. Läbi võistluse aitame kaasa õpi- ja digipädevuse kujundamisele. Areneb osaleja suutlikkus kasutada digitehnoloogiat õppimisel, leida infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust. Meeskonnas tegutsedes on vaja ilma juhendajata oma tegevust planeerida ja vajadusel probleeme lahendada.

Samuti haakub Informiin hästi läbiva teemaga „Teabekeskkond“ ja toetab osaleja oskusi teabevajadust määrata, sobivat teavet leida, teabeotsingumeetodeid kujundada ja analüüsioskust arendada.

Kuidas osaleda?

  • Osalema on oodatud 2-3 liikmelised meeskonnad 8.-12. klassidest (k.a kutsekoolid).
  • Ühest koolist võib välja panna kuni kaks võistkonda.
  • Osalejatel kaasa võtta oma nutitelefonid või tahvelarvutid.

Registreerumiseks täida vorm SIIN.

PS! Võistlusele eelregistreerujad pääsevad messile TASUTA.

Lisainfot küsi kadi@tartunaitused.ee või +372 742 1662.