Koostööpartner

Intellektika eesmärk on pakkuda eri vanuserühmadest külastajatele võimalust tutvuda edasiõppimisvõimalustega gümnaasiumides ning kutse- ja kõrgkoolides, saada teavet kodu- ja välismaiste õppimis-, praktika- ja täiendkoolitusvõimaluste kohta ning jagada karjäärinõu. Koostöös eksponentidega loome sündmuse, kus saadakse vastused edasist haridusteed või karjäärivalikut puudutavatele küsimustele, et seeläbi kujundada juba teadlikumalt oma karjääri.

Intellektikal toimuvad erinevad õpetlikud töötoad, arendav seminariprogramm ning võistlused. Avatud on maaelu ala, kus tutvustatakse arenguvõimalusi ning ettevõtlust maal. Samuti ettevõtlus- ja karjääriala, mille eesmärk on tutvuda ettevõtete, töövarjutamise, praktika- ning tööpakkumistega. Intellektika on suunatud nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme õpilastele ning neile, kel soov õpinguid jätkata või ümber õppida. Programm on koostatud selliselt, et see toetaks õppekavasid ning annaks panuse ainetundide läbiviimiseks.

Intellektika 2019 korraldusse on kaasatud uusi koostööpartnereid, panustame rohkemate koolide osalemisse, korraldame loenguid, temaatilisi töötube ja muud – kõik selleks, et iga külastaja saaks otseallikast informatsiooni huvipakkuvate teemade kohta.

 

 

Teno Kikkul

Projektijuht


Huvitavaid fakte Intellektikast

2660

koolinoort külastas 2019. aasta messi

65

ettevõtet ja organisatsiooni osales 2018. aasta messil