Õiged otsused õigel hetkel viivad eesmärgini ehk teekond sõjakooli

Tagasi Lisatud:

Gümnaasiumi lõpus ootab noori ees palju valikuid. Kuhu minna edasi õppima? Kas minna? Võtaks ehk hoopis aasta vabaks? Need olid küsimused, millele mõtles ka KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli maaväe kadett Markus Prual. Uurisime, kuidas tema oma valikud langetas.

Kuidas oli – kas otsustasid läbida ajateenistuse kohe peale gümnaasiumit või pigem mitte?

Teadsin juba gümnaasiumis, et kohe peale kooli tuleb kaitseväes ära käia. Pöördusin vabatahtlikult Kaitseressursside Ameti poole. Mõtlesin, et pole mõtet võtta aastaid vabaks ja endale valetada, et teed sel ajal midagi kasulikku. Kasulik on hoopis kohe peale kooli ajateenistusse minek.

Millised olid suurimad hirmud enne ajateenistusse minekut?

Hirmu teenistuse ees ei olnud, pigem meeldiv ärevus, et mis nüüd saama hakkab ja ees ootab.

Kus aega teenisid? Mis kõige rohkem meeldis?

Teenisin aega Kuperjanovi jalaväepataljonis. Kõige rohkem meeldis huumor ka kõige raskemates tingimustes, mis on ka teenistuse üks lahutamatu osa. Kui oled tulnud kellegagi koos läbi tule ja vee, siis tekib tugev ühtekuuluvustunne ja see emotsioon ei unune.

Aga mis oli kõige tüütum?

Tallinn-Tartu-Võru maantee…

Kui vaatad tagasi, mis õpitust oli kasulik?

Juhtimiskogemus, analüüsivõime ja oskus näha ning sõnastada probleeme. Lisaks sellele toob ajateenistus noore inimese mugavustsoonist kahe jalaga maa peale ja näitab, et vabadus ei ole standard, vaid privileeg, mille nimel me kõik peame vaeva nägema.

Pärast ajateenistust astusid Kõrgemasse Sõjakooli. Miks?

Esimest korda puutusin militaarvaldkonnaga kokku tänu oma vennale, kes töötab kaitseväes. Tema õpingute ajal sain sirvida õppematerjale ning kohe tekkisid huvi ja esimesed mõtted, et mis oleks, kui minna ka ise seda eriala õppima. Kinnitus, et tahan sõjakooli edasi õppima minna, tuli siiski ajateenistuses ning muidugi mängis rolli kutsumus ja suur huvi valdkonna vastu.

Kas sõjakool on sarnane ajateenistusega?

Need on kaks täiesti eri asja. Sõjakooli astudes võetakse sind tegevteenistusse ja õpetatakse kui tulevast kolleegi. Lisaks sellele oleme küll kadetid, kuid ka tudengid nagu tudengid ikka ja planeerime ise oma vaba aega. Lisaks sellele ei ole sõjakoolis kasarmuid, vaid on ühiselamu Tartu kesklinnas, kus kadettidele on tagatud tasuta elukoht.

Mis eriala sõjakoolis õpid ja mida soovid tulevikus sel alal teha?

Sõjakoolis saab õppida maa-, mere- ja õhuväe õppesuunal. Mina valisin maaväe ja erialaks logistika. Nagu tsiviilülikoolis kestab ka sõjakoolis õpe kolm aastat. Õpingute ajal on kõikidele kadettidele tagatud vähemalt 650-eurone palk ning lõpetades saame rakendusliku kõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal, nooremleitnandi auastme ja meile on tagatud kindel töökoht. Soovin, et avaneks võimalusi koolis õpitud teadmisi ja oskusi rakendada.

Kellele ja miks soovitad sõjakooli õppima tulla?

Sõjakool sobib inimesele, kel on huvi antud valdkonna vastu. Sõjakoolist saad sa parima juhtimisalase kõrghariduse, mis tuleb kasuks kogu sinu tulevase elu vältel.

Uuri rohkem KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis õppimisest www.sojakool.ee või Facebooki lehelt KVÜÕA Kõrgem Sõjakool.

 

Autor: Annett Kreitsman

Turundusspetsialist