Ametit saab õppida otse töökohal!

Tagasi Lisatud:

Kuigi enamasti öeldakse, et enne tööle minemist tuleb koolis amet selgeks õppida, siis tegelikult saab õppida ka otse töökohal. Turvatehnikuks nõnda saadaksegi. Praktilised oskused omandatakse töö käigus oma ala parimate spetsialistide käe all.

Pole saladus, et tehnikute töö ei saa otsa. Tehnika areneb ja tehnilised lahendused muutuvad üha taskukohasemaks ja igapäevasemaks. Seetõttu on alati vaja tublisid ja nutikaid inimesi, kes loovad uusi tehnilisi lahendusi, paigaldavad ja hiljem hooldavad neid. Nii on ka turvavaldkonnas, kus vajatakse spetsialiste, kes ehitaks üha targemaid süsteeme, mis aitavad kaitsta inimeste kodusid ja ettevõtteid ning muuta Eestit turvalisemaks. Turvaettevõte G4S Eesti panustab tehnoloogilisse arengusse järjest enam. Tehnikutele tähendab see omakorda suuremat töömahtu.

Kuidas saada turvatehnikuks?

Sageli jäetakse töökohale kandideerimata, kuna arvatakse, et pole vajalikke teadmisi ega oskusi. Turvatehnikuks paraku teisiti ei saagi kui töö käigus õppides. Kui sellise töö vastu on huvi, siis ei tasu hakata üle mõtlema, vaid tuleks kohe oma soovist teada anda G4S Eesti turvatehnikadivisjoni personalijuhile aadressil indrek.sarjas@ee.g4s.com.

Kandideerijaga võetakse ühendust ja uuritakse, mis teadmised ja oskused tal juba olemas on. Selle tööga hakkama saamise eelduseks on tehniline taip, erinevate tööriistade käsitsemise oskus ja teadmised nõrkvoolu kohta. Kasuks tuleb loomulikult hea suhtlemisoskus.

G4S määrab turvatehnikuks soovijale ettevõttest juhendaja, kes õpetab ametit töö käigus. Igapäevasel praktikal ja heal juhendajal on turvatehnikuks saamisel väga suur roll. G4S-is on tehnikute juhendajad saanud eraldi koolituse ning enamik neist on ka varem uusi turvatehnikuid välja õpetanud. Nii palju kui võimalik lastakse turvatehnikuks pürgijal valvsa silma all ise erinevaid juhtumeid lahendada, et ta oleks pärast koolituse läbimist valmis iseseisvalt tööle asuma. Ettevõte on ka abiks turvatehniku kutsetunnistuse taotlemisel.

Turvatehnikuks õppides kindlustad endale kindla töö ja püsiva sissetuleku.

Turvatehnik Triinu Kogerile tema töö meeldib, sest see ei ole rutiinne ­– turvatehniku töö on paindlik ja võimaldab olla kursis tehnoloogia arenguga.