Hästi läbimõeldud karjääriprogramm toob talendid ettevõttesse

Tagasi Lisatud:

 

Enam kui 50 riigis 112 tehast omav ligi 30 000 töötajaga maailma suurim kaablitootja Prysmian Group on loonud uute talentide leidmiseks põnevad karjääriprogrammid, kus osaledes on võimalik töötada kiirelt arenevas ja põneva valdkonnaga tegelevas ettevõttes. Sten Vinogradov on üks neist, kes väljakutsele vastas ning juhib nüüd parendustööd Prysmiani tehastes üle Põhja-Euroopa.

„Alustasin Prysmianis tööd 2017. aasta suvel, ühinedes grupiga läbi programmi Make-IT. See on põnev karjääriprogramm, mille abil värvatakse ettevõttesse väljastpoolt kaablitööstust kogemustega noori eksperte, eesmärgiga tuua ettevõttesse uut teadmist ning tõsta töökultuuri. Läbisin tiheda kandideerimisprotsessi, kus tehti probleemilahendus-, loogika- ja keeleteste ning toimusid intervjuud nii rahvusvaheliste kui ka kohalike juhtidega,” meenutab Vinogradov. Võimaluse kandideerida tõi liitumine tööalaste kontaktide võrgustikuga LinkedIn, tänu millele Prysmiani inimesed noormeheni jõudsid.

Prysmian Group Baltics ASil on Eestis enam kui 50-aastane ajalugu, mis algas ajast, kui Keilasse loodi peamiselt kohalikele ehitusobjektidele kaableid tootev ettevõte Harju Elekter. Prysmian Group sündis kahe ettevõtte Prysmian ja Draka ühinemisest 2011. aastal ning sellest ajast kuulub ka Keila tehas maailma suurimasse kaablitootmiskontserni.

„Aga huvi tekkis kohe, kui ettevõtet ja tulevast võimalikku ametikohta lähemalt tutvustati! Sain aru, et mulle sobiks teha laiahaardeliselt just midagi sellist, kus saan kasutada nii oma Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna tootearenduse ja tootmistehnika erialalt saadud teadmisi kui ka rahvusvahelist kogemust Singapuri Rahvuslikust Ülikoolist. Õppisin Singapuris magistrikraadi tegemise ajal ning see avardas oluliselt maailmavaadet, andis huvi teha rahvusvahelist tööd ning arusaama, mida üldse maailmas on võimalik teha. Soovitan kindlasti kõigile noortele võimalusel mõnes välismaa ülikoolis kogemusi korjata.”

Ta lisab, et talle meeldivad reaalained, nende väärtustamine läbi inseneriteadmiste ning samuti võtta elus endale ülesandeid teha midagi uut ja teistmoodi. Ülikooli minnes olid tema valikus ka üld- ja teedeehituse erialad, ent tootearenduse ja tootmistehnika valdkond tundus olevat reaalsem ja põnevam.

Täna on Sten Vinogradov ametis parendusjuhina – see on regionaalne ametikoht, mida varem kontsernis polnud. Tema vastutusalasse kuuluvad Norra, Rootsi, Taani, Soome, Eesti, Venemaa ja Hollandi üheksa tootmisüksust, kus tuleb juhtida parendustegevusi. See tähendab, et 60–80% tööajast moodustab reisimine eri riikidesse, et tutvuda sealse töökultuuri, inimeste, võimaluste ja juhtimisega. „Loomulikult saan oma tööaega ise planeerida, aga vastavalt projekti iseloomule pean teinekord olema kindlasti kohal, et jälgida, kuidas tehastes muudatusi ellu viia ning kuidas efektiivsust veelgi tõsta. Näiteks võib tuua tootmisvõimekuse suurendamise ühe Rootsi tehase tootmisliinil, kus kasvatasime tänu seadistusaegade vähendamisele kaablikeerutusliini efektiivsust 40% võrra.“

Parendusjuhi igapäevane ülesanne on koolitada oma regiooni inimesi, õpetada tõhusust tõstma ning samuti juhendada neid nii juhtkonnalt kui ka kohalikust initsiatiivist tulnud ideid ellu viima. „Töötame koos välja uusi võimalusi toodete kvaliteedi ja masinate kasutusastmete parandamiseks. Minu töö on anda kohalikule meeskonnale meetodid ning tööriistad, et nad saaksid viia ellu uuendusi, mis lisaks ettevõtte ärilistele eesmärkidele ka töötajate turvalisust ning heaolu parandavad. Näiteks viime protsessiinsenere ja operaatoreid kaasates läbi fokusseeritud parendusüritusi. Põhja-Euroopa riigid on oma loomult erinevad ja teistsuguste kultuuridega, seega on põnev ülesanne panna need meeskonnad ühtse eesmärgi suunas tööle!”

 

Töötajatele karjääriredelil ronimise võimaldamine on eduka ettevõtte loomulik osa

Vinogradovi sõnul on Make-IT programmi taolised võimalused huvitavale tööle saamisel suureks plussiks. „See karjääriprogramm annab valitutele võimaluse nelja aasta jooksul laiendada oma teadmisi ja arendada oskusi rahvusvahelises ettevõttes, kusjuures vastse töötajad saavad ettevõttelt kogenud mentori, kes aitab inimeste potentsiaali parimal võimalikul viisil rakendada. Minu mentor on näiteks Soome äriüksuse juht, kellest on mulle meeletult abi olnud!”

Prysmiani grupi töökeel on inglise keel ehk kogu dokumentatsioon ja koosolekud on inglise keeles. Hästi positiivne on Vinogradovi sõnul suhtumine programmis osalejatesse: „Näiteks viidi meid sissejuhatusprogrammis peakontorisse kohtuma grupi tippjuhtkonnaga Milanos. Sellise võimaluse tekkimine 30 000 inimesega kontsernis on ju tegelikult harukordne! Lisaks käisime koolitustel Türgis ettevõtte tootmisakadeemias, kus tutvustati tootmise eripärasid ning protsesse. Loodud on kõik võimalused edasi õppimiseks ning enesearenduseks.“ Peale koolituste annavad taolised programmid suurepärase kontaktvõrgustiku, sest Prysmianis pannakse suurt rõhku inimeste omavahelisele suhtlemisele, mis on elementaarne probleemide lahendamisel ja uuenduste vastuvõtmisel.

 

Prysmian Group Baltics ASi personalijuht Elizabeth Leet lisab, et ettevõte toetab väga töötajate karjääriredelil liikumist ning inimestele, kes soovivad õppida, end arendada ning liikuda näiteks kontsernisiseselt, leitakse alati võimalused. „Kui ettevõttesse värske teadmise kaasamiseks on meil eelnevalt juba mainitud Make-IT, müügitulemustele orienteeritud Sell-IT ning ülikooli lõpetajatele disainitud Young Graduate programmid, siis paralleelselt tegeleme igapäevaselt ka olemasolevate töötajate karjääri planeerimisega. Prysmian Group Akadeemial on tihe koostöö SDA Bocconi Ülikooliga, kellega koostöös on välja töötatud just meie ettevõtte eripärasid arvestavad koolitusprogrammid erinevatele ametigruppidele, toetades nii töötajate kui ka äri kasvamist.“

Vinogradov sõnab, et talle meeldib väga töö kaabliettevõttes ning olles siin varsti juba ligi kaks aastat olnud, näeb ta, kuidas inimeste arengut planeeritakse ning neid suunatakse parimate võimalike grupisiseste karjääriväljakutsete leidmisel. „Mulle on suureks abiks olnud inseneri laiahaardelised baasteadmised, mis võimaldavad reaalselt liini kõrval seistes mõista protsesse ning analüüsida tehaste tööd. Ja muidugi liikuda erinevate ametipositsioonide ning uute väljakutsete suunas. Alustasin oma insenerikarjääri disainiinsenerina ja nüüd olen rahvusvaheline parendusjuht maailma suurimas kaabliettevõttes. Näen, et mu tulevik jätkub siin grupis!”

 

  1. aastal Make It programmi värvatud töötajad üle maailma

Tootmisakadeemia läbimist tõendava tunnistuse üleandmine Prysmian Groupi tootmisdirektori poolt

Tootmisakadeemia lõpetamine