Tallinna Tehnikakõrgkool avab tänavu robotitehnika õppekava

Tagasi Lisatud:

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) on paaril viimasel aastal avanud uusi õppekavasid – vastavalt sellele, milliste erialade järele on tööturul nõudlus. Tänavu avatakse robotitehnika õppekava, mis on uus tase tehnika-, tootmis- ja tehnoloogiaõppes.

Õppekava juhi, lektor Samo Saartsi sõnul on kasvava nõudlusega tulevikueriala vajalik ettevõttes, mis projekteerib, toodab, paigaldab, programmeerib ja hooldab robotseadmeid või -süsteeme.

Tööstusautomaatika laboris saab läbi mängida mistahes tehase tootmisprotsessi

 

Palju programmeerimist

„Robotitehnikas tegeldakse peamiselt tööstusliku robootika, nüüdisaegsete tootmisseadmete, tootearenduse ja elektroonikaga, aga ka droonide, isesõitvate paatide ja autodega, samuti põllumasinate ja robotkodumasinatega,” rääkis Saarts. Õppekavas on palju programmeerimisega seotud aineid: programmeerimise alused, mikrokontrollerid, tööstuskontrollerite ja -robotite programmeerimine, seadmete internet. Üliõpilased saavad kasutada õppetöös tööstusroboteid ja panna käed külge uute ehitamisel. Eestis ainulaadses Tööstus 4.0 laboris saab läbi teha täielikult robotiseeritud tehase tootmisprotsesse ja modelleerida kõiki päriselus ettetulevaid olukordi, kaasates uusi roboteid, muutes protsesse või lisades uusi lülisid tootmistsüklisse.

Praktikat ja projektitöid

TTK õppetöös on suur rõhk praktikal. Valdkonnast võimalikult laia pildi saamiseks teevad tudengid ettevõttes peale praktika ka projektitöid, näiteks ehitatakse mõni robot täiesti nullist üles. Tulevased  tootmisinsenerid ja tööstusjuhid teevad õpingute ajal tihedat koostööd masinaehituse ja elektritehnika üliõpilastega, et saada koostöökogemust ja laiemat tunnetust insenerivaldkonnas.

Pärast nelja-aastast bakalaureuseõpet läheb enamik tudengeid tööle või jätkab magistriõppes.