Targad tööviisid juurduvad ainult innovaatilises ja õppimishimulises ettevõttes

Tagasi Lisatud:

Elisa on väga kiirelt arenev ja ajaga kaasas käiv tehnoloogiaettevõte. Innovaatilised ideed teenuste arendamisel ning järjepanu uuenevad targad tööviisid on meie ettevõtte lahutamatu osa.

Elisas ei tegele me sellega, et mõelda, kas inimesed teevad tööd ja kus nad seda teevad. Meile tulevad tööle inimesed, kes soovivad ise areneda ning ettevõtte edukusse panustada. Oleme Elisas selleks kõik võimalused loonud.

Tarku tööviise on Elisas edasi arendatud aastast aastasse. Oleme jõudnud selleni, et meie inimesed teevad kaugtööd erinevates asukohtades üle maailma – Egiptuses, Hispaanias, Aasia riikides, Peterburis jne. Kaugtööd tehakse ka Eesti erinevates paikades või siis kas või kontorist teise keskkonda suundudes – minnes kas koostööpartneri juurde, kohvikusse või loodusesse, kus iganes hetkel rohkem inspiratsiooni ammutada suudetakse.

Selle teekonna käigus oleme edasi arendanud tehnilisi töövahendeid, alustades videokoosolekutest, failide jagamisest ning mis kõige olulisem – korraliku õpiralli on läbinud loomulikult ka juhid. Tegelikult on kaugtöö ehe lakmuspaber, mis näitab, millised on üldse juhi juhtimisoskused. Kuivõrd ta oskab koos oma töötajatega seada sihid, mille poole liigutakse, ning seda teekonda ja töökoormust ka hinnata. Kui juhtimine on paigas, polegi enam vahet, kus töötaja tööd teeb. Elisas selle aasta alguses läbi viidud uuring näitas, et 69% meie meeskondadest kasutab kaugtööd juba kas palju või väga palju.

Meie jaoks on olnud oluline lähtuda lisaks veel ka nende töötajate soovidest, kelle töö ei võimalda kaugtööd. Nii oleme Elisa esindustes ellu kutsunud 6-tunnised tööpäevad, et kõigil jääks aega õpingute, pere ja vaba aja tegevuste tarbeks. Või siis testinud 4-päevaseid töönädalaid telemüügis. See praktika on ennast tõestanud positiivselt ja plaanime seda kindlasti edasi arendada.

Tarkade tööviiside kõrval võimaldame inimestel soovi korral ettevõtte sees juurde õppida ja edasi liikuda. Elisas vahetab töökohta üle 100 inimese aastas. Kes liigub toote- või valdkonnajuhiks, kes aga leiab hoopis, et juhi töö talle ei sobigi ning tema tugevuseks on ekspertoskused erialaspetsialistina.

Tuleb öelda, et Elisa kollektiiv on tänaseks jõudnud sellisesse seisu, kus ta on, tänu vastastikusele austusele ja usaldusele juhtide ning ülejäänud töötajate vahel. See ongi võimaldanud tarkadel tööviisidel saada oluliseks osaks Elisa tööelust.

Kaija Teemägi, Elisa personalijuht, juhatuse liige