Kogu päeva vältav lavaprogramm toob huviliste ette tantsushow, krokii ehk kiirjoonistamise ja „Luuleprõmmi“ finaali

Tagasi Lisatud:

Päeva juhatab A-halli laval kell 9:30 sisse Sisekaitseakadeemia kadett, kellega arutletakse koos turvalise elukeskkonna üle. Kuidas märgata ohte meie ümber? Kuidas ohtudest hoiduda? Kuidas aidata oma vanemaealistel lähedastel tänapäevaseid ohte ära tunda?

Kell 10 vallutab lava JJ-Street tantsuetteastega.

Kell 10:30 on kunstihuvilistel võimalik jälgida, kuidas valmib krokii. Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud Kaspar Tamsalu juhendab kõigile soovijatele, kuidas kiiresti modelli visandada.

Kella 12-st saab sõna kolmanda kursuse ajakirjanduse tudeng Minna Annabel Tismus, kes räägib enda kogemusest ärevusega, kuidas seda ära tunda ning milliseid samme astuda parema vaimse tervise suunas.

Poole ühest jätkub lavaprogramm Maris Kivistiku esinemisega, kes räägib Keskkonnaameti tegevusvaldkondadest ning väärtustest.

Kell 13:30-st on lava broneeritud noortele luuletajatele, mil toimub vabariikliku luulekonkurssi „Luuleprõmm“ finaal. Luuleprõmm on noortele suunatud luulevõistlus, mille käigus esitavad võistlejad kolme minuti jooksul enda originaalloomingut. Esinejatele annavad punkte nii žürii kui ka publik.